Serpme Ağ Balık Avı

Serpme Ağ Balık Avı

Serpme ağ balık avı, balıkçılıkla ilgilenen veya hobi olarak balık tutan bireyler tarafından belirli mevsimlerde uygulanan bir avlanmadır.

Bu avlanma deniz, göl, baraj ve nehir gibi sulak alanlarda gerçekleşir. Su üstü balıkçılığın yapıldığı bu alanlarda ise sıklıkla avlanma amacıyla kullanılır.

Serpme balık ağı, av balıkçılığında sıklıkla kullanılan bir üründür. Bu ağlar tatlı veya tuzlu su alanlarında kullanıldığı için sağlam malzemelerden üretilir. Avlanmayı ise balıkların olduğu alanı kaplayarak ve balıkların kaçışını engelleyerek sağlar. Su alanlarından çıkarıldıktan sonra ise asılarak kurutulur. Bu sayede çürümenin önüne geçilir. Ayrıca su alanlarına göre farklı çeşitleri de bulunan bu ağlar daha fazla balık tutulmasını sağlar.

Serpme Ağ Çeşitleri

Serpme ağ balık avı, çeşitli ağ yapıları sayesinde avlanmayı sağlar. Günümüzde serpme ağların avlanmada kullanılan çok fazla çeşidi bulunur. Cepli, büzmeli, çarmıklı ve sade serpmeler avlanmada kullanılan serpme ağ çeşitleridir. Bu ağların özelliklerinin farklı olmasından dolayı isimleri de farklıdır. Bu nedenle serpme ağ almadan önce araştırma yapılması gerekir.

Bunlardan biri olan cepli serpmeler ise daha çok akarsu alanlarında tercih edilir. 15-18 mm mesafe ile ve 6-7 numaralı iplikten örülürler. Bu sayede ağın kolayca eskimemesi sağlanmış olur. Bu ağlar balıkların üzerine atılır ve cepleri sayesinde kaçışları engellenir. Dolayısıyla avlanmayı cepleri sayesinde sağlarlar. Ayrıca bu ağlar serpme ağ fiyatları açısından da ekonomiktir.

Serpme Ağ ile Balık Avı

Serpme fiyatları, ağın özelliği ve kullanıldığı alana göre değişiklik gösterir. Deniz, göl veya nehir gibi alanlarda kullanılan bu ağlar farklı özelliklerinden dolayı birbirinden ayrılır. Avlanma veya hobi amaçlı kullanılan serpmeler farklı ağırlıkta ve özellikte üretilir. Bu nedenle bireylerin avlanma veya hobi amaçlı serpme ağ almadan önce fiyat araştırması yapması gerekir.

Serpme ağ balık avı için kullanmak isteyen bireyler ise ağın kullanılacağı su alanı ve yakalanmak istenen balık türüne göre seçim yapmalıdır. Aksi durumda balık kaçışlarından dolayı istenilen verim alınamaz. Ayrıca balık yakalamak için gerekli göz sayısı, yüksekliği, genişliği ve kapladığı alan gibi unsurlar da dikkate alınmalıdır.

Serpme Ağ Balık Avı

Serpme Ağ Balık Avı

08.01.2022
343